• વિશેષ-શ્રાવણ માસ​
  02-Aug-2019, શુક્રવાર To
  30-Aug-2019, શુક્રવાર

  વધુ માહિતી માટે વરદાન પુસ્તિકા વાંચ​વી
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-ૐ પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ (જન્માષ્ટમી)
  23-Aug-2019, શુક્રવાર To
  24-Aug-2019, શનિવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨

  info@mokshmargdharm.org
 • શતામૃત મહોત્સ​વ વર્ષ નિમિત કાર્યકર્મો-પરમપદ્ નિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ શતામૃત મહોત્સવ - શુભારંભ
  23-Aug-2019, શુક્રવાર To
  24-Aug-2019, શનિવાર

  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨
 • યોગ-પ્રયોગ-"શ્રી સદ્‍ગુરુકૃપા પ્રાપ્તાર્થે પ્રયોગ"
  25-Aug-2019, રવિવાર To
  27-Aug-2019, મંગળવાર

  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨
 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  13-Sep-2019, શુક્રવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨

 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  13-Sep-2019, શુક્રવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • સત્સંગ મંડળ-સુરખાઈ (ધોડિયા સમાજ ભવન - સુરખાઈ)
  15-Sep-2019, રવિવાર

  તા. ચીખલી, જી..નવસારી
 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-ૐ પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  28-Sep-2019, શનિવાર To
  29-Sep-2019, રવિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

  info@mokshmargdharm.org
 • યોગ-પ્રયોગ-"ૐ ગુરુવર મહાલક્ષ પ્રયોગ"
  30-Sep-2019, સોમવાર To
  04-Oct-2019, શુક્રવાર

  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦
 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૫
  03-Oct-2019, ગુરુવાર
  સવારે ૬-૩૩ થી ૮-૦૦ સુધી


 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  13-Oct-2019, રવિવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૧૨

 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  13-Oct-2019, રવિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  25-Oct-2019, શુક્રવાર
  યંત્ર પૂજનનો સમય : રાત્રે ૯-૦૫ થી ૧૦-૩૫ સુધી, મધ્યરાત્રે ૧૨-૦૫ થી ૩-૦૫ સુધી
 • સત્સંગ મંડળ-ચીમલા (માતાજીના પટાંગણમાં)
  28-Oct-2019, સોમવાર

  તા. ચીખલી, જી. નવસારી

top