• ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-વૈશાખ સુદ ૫
  28-Apr-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૦.૪૦ થી બપોરે ૧.૪૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-વૈશાખ સુદ ૭
  30-Apr-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૬.૦૯ થી ૭.૩૯ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-જેઠ સુદ ૧૧
  02-Jun-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૦.૨૫ થી બપોરે ૧.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ
  04-Jul-2020, શનિવાર To
  05-Jul-2020, રવિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  11-Aug-2020, મંગળવાર To
  12-Aug-2020, બુધવાર
  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-અધિક આસો ૧૫
  01-Oct-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૬.૩૨ થી ૮.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • મોક્ષમાર્ગી ધર્મ મહોત્સવ-પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  16-Oct-2020, શુક્રવાર To
  17-Oct-2020, શનિવાર
  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૧૧
  27-Oct-2020, મંગળવાર
  સવારે ૧૧.૧૩ થી બપોરે ૨.૦૦ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો

 • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૧૩
  29-Oct-2020, ગુરુવાર
  સવારે ૬.૪૪ થી ૮.૧૪ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો


top