• ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-માગશર સુદ ૧૧
  14-Dec-2021, મંગળવાર

  સવારે ૧૧.૪૫ થી બપોરે ૨.૪૫ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-પોષ સુદ ૯
  11-Jan-2022, મંગળવાર

  સવારે ૧૧.૫૪ થી બપોરે ૨.૫૪ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-પોષ સુદ ૧૧
  13-Jan-2022, ગુરુવાર

  સવારે ૭.૨૪ થી ૮.૫૪ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ સવંત્સરી મહોત્સવ
  23-Jan-2022, રવિવાર

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી.

 • યંત્ર પૂજન -મહાશિવરાત્રી
  01-Mar-2022, મંગળવાર
  યંત્ર પૂજનનો સમય : રાત્રે ૧૨:00 થી ૧૨:30 સુધી

  પૂજનનો સમય : મળસ્કે ૩.૧0 થી ૫.૧0 સુધી, ઉપરોક્ત સમયમાં સદગુરુ શરણાર્થે ગુરુમંત્ર પ્રયોગમાં મળેલ રૂદ્રાક્ષ તથા બ્રહ્મકર્મ સિદ્ધિ મૂર્તિનું પૂજન વરદાન પુસ્તિકામાં આપેલ છે તે મુજબ કરવું. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-ધર્મધજા મહોત્સવ
  16-Apr-2022, શનિવાર

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-પરમપદ નિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ સવંત્સરી મહોત્સવ
  27-Apr-2022, બુધવાર

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-ગુરુ પૂર્ણિમા
  13-Jul-2022, બુધવાર

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચો. • વિશેષ-શ્રાવણ માસ
  29-Jul-2022, શુક્રવાર થી 27-Aug-2022, શનિવાર

  વધુ માહિતી માટે વરદાન પુસ્તિકા વાંચવી. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-ૐ પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ (જન્માષ્ટમી)
  19-Aug-2022, શુક્રવાર

  વધુ મહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  26-Sep-2022, સોમવાર • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  22-Oct-2022, શનિવાર

  યંત્ર પૂજનનો સમય : સાંજે ૬.૦૭ થી ૭.૩૭ સુધી, રાત્રે ૯.૦૭ થી ૧૨.૦૭ સુધી
top