• મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-સદગુરુ શ્રી વલ્લભરામ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ મહોત્સવ
  04-Oct-2022, મંગળવાર થી 06-Oct-2022, ગુરુવાર શ્રી ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮ • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૯
  04-Oct-2022, મંગળવાર

  સવારે ૧૧.૦૩ થી બપોરે ૨.૦૩ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૧૧
  06-Oct-2022, ગુરુવાર

  સવારે ૬.૩૪ થી ૮.૦૪ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • સત્સંગ મંડળ-ઝેરવાવરા
  12-Oct-2022, બુધવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-બારોલીયા (નિશાળ ફળિયા)
  18-Oct-2022, મંગળવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
 • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  22-Oct-2022, શનિવાર

  યંત્ર પૂજનનો સમય : સાંજે ૬.૦૭ થી ૭.૩૭ સુધી, રાત્રે ૯.૦૭ થી ૧૨.૦૭ સુધી • સત્સંગ મંડળ-ચીમલા (જોગણ માતાના પટાંગણમાં)
  26-Oct-2022, બુધવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.ચીખલી,જી.નવસારી
 • સત્સંગ મંડળ-અટગામ - ભોયાવાડ
  29-Oct-2022, શનિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા. વલસાડ, જી. વલસાડ
 • સત્સંગ મંડળ-સાલૈયા
  29-Oct-2022, શનિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જીલ્લો:- સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ફૂલવાડી
  20-Nov-2022, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-झरी, पोंढापाड़ा
  25-Nov-2022, શુક્રવાર

  सत्संग मंडळ


  ता : तलासरी , जि : पालघर , राज्य : महाराष्ट्र
 • સત્સંગ મંડળ-કરવલી
  04-Dec-2022, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-સરકુઇ
  18-Dec-2022, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-બુધલેશ્વર
  19-Dec-2022, સોમવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા. મહુવા, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-પાના ફળિયા (ડુંગરી)
  02-Jan-2023, સોમવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા. મહુવા, જી. સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-અરેઠ
  17-Jan-2023, મંગળવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કસાલ
  22-Jan-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી,જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ટિટોઈ
  29-Jan-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-પાતલ
  06-Feb-2023, સોમવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-નરેણ
  12-Feb-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-વદેસિયા
  26-Feb-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-રોસવાડ
  04-Mar-2023, શનિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-નંદપોર
  19-Mar-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-કીમડુંગરા
  26-Mar-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.માંડવી, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-ચકરા
  01-Apr-2023, શનિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.ઉમરપાડા, જી.સુરત
 • સત્સંગ મંડળ-બોરીપીઠા
  30-Apr-2023, રવિવાર

  સત્સંગ મંડળ


  તા.ડેડીયાપાડા, જી.નર્મદા

top