• મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-ગુરુ પૂર્ણિમા
  13-Jul-2022, બુધવાર

  વધુ માહિતી માટે પત્રિકા વાંચો. • વિશેષ-શ્રાવણ માસ
  29-Jul-2022, શુક્રવાર થી 27-Aug-2022, શનિવાર

  વધુ માહિતી માટે વરદાન પુસ્તિકા વાંચવી. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-શ્રાવણ સુદ ૫
  02-Aug-2022, મંગળવાર

  સવારે ૧૦.૪૨ થી બપોરે ૧.૪૨ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-શ્રાવણ સુદ ૭
  04-Aug-2022, ગુરુવાર

  સવારે ૬.૧૩ થી ૭.૪૩ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  11-Aug-2022, ગુરુવાર

  પૂનમ

  ૐકારેશ્વર મંદિર, શ્રી વલ્લભવાડી, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત, ૩૮૦૦૦૮

 • પૂનમ-સત્સંગ મંડળ
  11-Aug-2022, ગુરુવાર

  પૂનમ

  વલ્લભાશ્રમ, અનાવલ, તાલુકો મહુવા, જીલ્લો સુરત, ગુજરાત, ભારત, ૩૯૬૫૧૦

 • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-ૐ પરમપદનિવાસી જ્ઞાનદાતા સદ્‍ગુરુશ્રી વલ્લભરામ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ (જન્માષ્ટમી)
  19-Aug-2022, શુક્રવાર

  વધુ મહિતી માટે પત્રિકા વાંચવી. • મોક્ષમાર્ગ ધર્મ મહોત્સવ-પ્રણવાધિવક્‍તા મોક્ષમાર્ગાચાર્ય સદ્‍ગુરુશ્રી રમુજીલાલ જન્મ જયંતિ મહોત્સવ
  26-Sep-2022, સોમવાર • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૯
  04-Oct-2022, મંગળવાર

  સવારે ૧૧.૦૩ થી બપોરે ૨.૦૩ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • ૨૧ માસના મહામંત્રના પ્રયોગ આરંભ કરવાની તિથી-આસો સુદ ૧૧
  06-Oct-2022, ગુરુવાર

  સવારે ૬.૩૪ થી ૮.૦૪ સુધીમાં પ્રયોગ આરંભ કરવો. • યંત્ર પૂજન -ધનતેરસ
  22-Oct-2022, શનિવાર

  યંત્ર પૂજનનો સમય : સાંજે ૬.૦૭ થી ૭.૩૭ સુધી, રાત્રે ૯.૦૭ થી ૧૨.૦૭ સુધી
top